REGULAMIN NIECKI DLA DZIECI | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

1. Brodzik dla dzieci i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią Pływalni „FALA” i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego oraz regulaminu korzystania ze strefy basenowej.

2. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod stałą opieką osób pełnoletnich.

3. Opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych oraz przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

4. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w brodziku tylko w pieluchomajtkach do kąpieli.

5. Głębokość niecki wynosi od 10 do 40 cm.

6. Użytkownikom brodzika zabrania się:

•     wskakiwania do wody z rozbiegu;

•     wpychania innych osób do brodzika;

•     wchodzenia i wspinania się na atrakcje wodne, które nie są do tego przeznaczone;

     •     wnoszenia i spożywania żywności i napojów;

•     wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

7. Brodzik wyposażony jest w zjeżdżalnię dla dzieci w kształcie słonia.

8. Zjeżdżalnia „Słonik” dostępna jest dla dzieci do lat 8 pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

9. Opiekun dziecka korzystający ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

10. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.

11. Użytkownikom zjeżdżalni zabrania się:

•  zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu;

•  wykonywania ślizgu parami lub w grupie;

     •  wykonywania ślizgów w niestandardowych (nietypowych) strojach kąpielowych tzn. posiadających cekiny, zamki błyskawiczne, klamerki, guziki itp.;

•  wspinania się po zjeżdżalni w kierunku startu;

•  zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.

12. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. 

13. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w brodziku.

14. Wszelkie nieprawidłowości i usterki należy bezzwłocznie zgłosić ratownikowi lub Obsłudze Pływalni „FALA”.

15. Obsługa Pływalni „FALA” ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób naruszają regulamin korzystania z brodzika dla dzieci.

 

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR