REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY SAUN | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

Strefa Saun jest czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 16:00-20:45

w soboty i niedziele w godz. 09:00-20:45

Do dyspozycji Klientów jest sauna sucha i mokra (łaźnia parowa).

W każdej z saun może jednocześnie przebywać nie więcej niż 20 osób.

Z pobytu w saunie mogą korzystać wyłącznie zdrowe osoby pełnoletnie.

Zabrania się korzystania z sauny osobom cierpiącym na choroby: serca, nowotworowe, metaboliczne, układu oddechowego, alergiczne, choroby skórne, mogące stanowić zagrożenie utraty zdrowia lub życia. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości czy stan zdrowia pozwala na skorzystanie z sauny najlepiej przed wizytą, skonsultować się z lekarzem.

Zalecane jest, aby z sauny korzystać w towarzystwie drugiej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z sauny i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Pływalnia „FALA” nie ponosi odpowiedzialności za zdrowotne następstwa korzystania z sauny.

 

Przed wejściem do sauny należy:

·         Zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

·         Dokładnie umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć je do sucha.

·         Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać obuwie przeznaczone tylko na basen lub saunę
i duży ręcznik kąpielowy. W saunie bezwzględnie siedzimy lub leżymy na osobistym ręczniku kąpielowym.

·         Jedno wejście do sauny powinno trwać nie dłużej niż 10 minut. Po każdym wyjściu z sauny należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut.

·         Do sauny należy wchodzić nie wcześniej niż około dwie godziny po posiłku.

·         Przed opuszczeniem strefy relaksacyjnej, wyjściem na halę Pływalni, należy bezwzględnie schłodzić całe ciało pod prysznicem oraz umyć je z zastosowaniem kosmetyków do kąpieli.

·         Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego i pobytu w jacuzzi.

·         W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać pobyt w saunie i wezwać pomoc.

·         Przed, w czasie przebywania i po wyjściu z sauny nie wolno pić alkoholu ani stosować środków odurzających.

 

Regulacja temperatury w saunie należy do pracowników obsługi Pływalni (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów temperatury pieca).

Maksymalna temperatura w saunach wynosi 95o C.

Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.

W przypadku wynikłych niejasności należy zwrócić się do Ratowników pełniących dyżur.

Osoby korzystające z sauny są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Strefy Saun jak i też ogólnego Regulaminu Pływalni „FALA”.

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR