REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACUZZI | Pływalnia "FALA" Hrubieszów

1. Wanna jacuzzi jest integralną częścią Pływalni „FALA” i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Pływalni „FALA” oraz niniejszego Regulaminu.

2. Przed wejściem do wanny jacuzzi należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.

3. Wanna dostępna jest dla wszystkich klientów Pływalni „FALA”.

4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi należy skorzystać z natrysku.

5. Przed wejściem do wanny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

6. Z jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.

7. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Dodatkowo zobowiązane są poinformować obsługę o swoich dolegliwościach oraz powinny pozostać pod stałą obserwacją.

8. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.

9. Dzieci do lat 8 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, tak aby opiekun w każdej chwili mógł pomóc dziecku.

10. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią Ratownicy i obsługa Pływalni „FALA”. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

12. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi, a także z terenu Pływalni „FALA”.

13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.

15. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.

 

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi:

1. Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie od strony schodów oraz barierki.

2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.

3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 minut.

5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić Ratownikom lub obsłudze obiektu.


Osobom przebywającym w wannie zabrania się:

·         powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, 

·         użytkowania jacuzzi, gdy dostęp do wanny jest zakazany,

·         wpychania osób do wanny,

·         wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.

·         zanurzania głowy i twarzy,

·         manipulowania przy dyszach i pokrętłach, 

·         wylewania wody z jacuzzi,

·         nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

 

UWAGA! DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

Przeciwwskazania: osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją.

Zalecany łączny pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 20 minut dziennie.

Głębokość jacuzzi wynosi 75 cm.

 

 

Zatwierdził
Dyrektor HOSiR